Lek. stom. Karol Borkowski

Lek. stom. Karol Borkowski

Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, Implantologia stomatologiczna