chirurgia

CHIRURGIA

Konsultacja chirurgiczna

200 zł

Ekstrakcja zęba stałego

300 - 600 zł

Jednokorzeniowy 300 zł
Wielokorzeniowy 400-600 zł

Ekstrakcja zęba zatrzymanego ("ósemki" bądź innego zęba zatrzymanego)

600 - 1200 zł

Jednokorzeniowy 600-800 zł
Wielokorzeniowy 700-1200

Ekstrakcja zęba mlecznego

150 - 200 zł

Usunięcie złamanego odłamu zęba ze znieczuleniem

200 zł

Nacięcie ropnia

180 - 200 zł

Leczenie powikłania w postaci suchego zębodołu

150 zł

Resekcja zęba jednokorzeniowego

500 zł + koszt materiałów

Resekcja zęba wielokorzeniowego

700 zł + koszt materiałów

Usunięcie torbieli korzeniowej

+ 50 zł do ceny ekstrakcji (doliczamy również cenę badania histopatologicznego)

Wydłużenie korony klinicznej

400 zł

Odsłonięcie zęba zatrzymanego celem wprowadzenia go do łuku podczas leczenia ortodontycznego

600 - 800 zł

Augmentacja pojedynczego zębodołu

1000 zł + koszt biomateriału

Augmentacja po zabiegu ekstrakcji zęba zatrzymanego pierwotnego, resekcji, usunięciu torbieli

500 zł + koszt biomateriału

Inne zabiegi regeneracyjne - dystrakcja wyrostka zębodołowego, przeszczep kości

Indywidualnie

Podniesienie dna zatoki szczękowej

cena do uzgodnienia

Implant Nobel Biocare

3800 zł

Odsłonięcie implantu z założeniem śruby gojącej

500 zł

Implant z pracą tymczasową

4300 zł

Podniesienie dna zatoki szczękowej

4000 zł

Informacja dla pacjenta

Powyższe informacje są prezentowane wyłącznie w celach poglądowych i nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Pełna wersja aktualnego cennika usług świadczonych przez Klinikę dostępna jest u lekarza prowadzącego leczenie.