chirurgia

CHIRURGIA

Konsultacja chirurga stomatologa

150 zł

Ekstrakcja zęba stałego

150 - 300 zł

Ekstrakcja zęba zatrzymanego ("ósemki" bądź innego zęba zatrzymanego)

350 - 800 zł

Ekstrakcja zęba mlecznego

100 - 150 zł

Nacięcie ropnia

100 - 150 zł

Leczenie powikłania w postaci suchego zębodołu

100 zł

Resekcja zęba jednokorzeniowego

300 - 500 zł

Resekcja zęba wielokorzeniowego

600 zł

Usunięcie torbieli korzeniowej

50 zł doliczane do ceny ekstrakcji

Wydłużenie korony klinicznej

400 zł

Odsłonięcie zęba zatrzymanego celem wprowadzenia go do łuku podczas leczenia ortodontycznego

600 - 800 zł

Augmentacja pojedynczego zębodołu

1000 zł + koszt biomateriału

Augmentacja po zabiegu ekstrakcji zęba zatrzymanego pierwotnego, resekcji, usunięciu torbieli

500 zł + koszt biomateriału

Inne zabiegi regeneracyjne - dystrakcja wyrostka zębodołowego, przeszczep kości

cena do uzgodnienia

Podniesienie dna zatoki szczękowej

cena do uzgodnienia

Implant AstraTech / Biomet 3i

2500 - 3000 zł

Odsłonięcie implantu z założeniem śruby gojącej

500 zł

Informacja dla pacjenta

Powyższe informacje są prezentowane wyłącznie w celach poglądowych i nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Pełna wersja aktualnego cennika usług świadczonych przez Klinikę dostępna jest u lekarza prowadzącego leczenie.