chirurgia

CHIRURGIA

Konsultacja chirurgiczna

150 zł

Ekstrakcja zęba stałego

200 - 400 zł

Ekstrakcja zęba zatrzymanego ("ósemki" bądź innego zęba zatrzymanego)

350 - 800 zł

Ekstrakcja zęba mlecznego

120 - 150 zł

Usunięcie złamanego odłamu zęba ze znieczuleniem

150 zł

Nacięcie ropnia

150 - 180 zł

Leczenie powikłania w postaci suchego zębodołu

150 zł

Resekcja zęba jednokorzeniowego

500 zł + koszt materiałów

Resekcja zęba wielokorzeniowego

700 zł + koszt materiałów

Usunięcie torbieli korzeniowej

+ 50 zł do ceny ekstrakcji (doliczamy również cenę badania histopatologicznego)

Wydłużenie korony klinicznej

400 zł

Odsłonięcie zęba zatrzymanego celem wprowadzenia go do łuku podczas leczenia ortodontycznego

600 - 800 zł

Augmentacja pojedynczego zębodołu

1000 zł + koszt biomateriału

Augmentacja po zabiegu ekstrakcji zęba zatrzymanego pierwotnego, resekcji, usunięciu torbieli

500 zł + koszt biomateriału

Inne zabiegi regeneracyjne - dystrakcja wyrostka zębodołowego, przeszczep kości

Indywidualnie

Podniesienie dna zatoki szczękowej

cena do uzgodnienia

Implant Nobel Biocare

3500 zł

Odsłonięcie implantu z założeniem śruby gojącej

500 zł

Implant z pracą tymczasową

4000 zł

Podniesienie dna zatoki szczękowej

3000 zł

Informacja dla pacjenta

Powyższe informacje są prezentowane wyłącznie w celach poglądowych i nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Pełna wersja aktualnego cennika usług świadczonych przez Klinikę dostępna jest u lekarza prowadzącego leczenie.